av乱论

av乱论

同治间贾于沪,有航海客携犀角一箱托售。其人汗出,发{作}〔热〕有时,头痛,心下痞硬满,引胁下痛,干呕短气,汗出不恶寒者,此表解里未和也,十枣汤主之。

精神少者,精神倦怠也。古人无铁刀,以口咬细,令如麻豆,为药煎之,使药水清,饮于肠中,则易升易散。

又《涵海续编》云,辽东有鞑参,色红泽,体实有心,味甘微苦,断之有金井玉阑纹,人衔之走,气息自若,则都指人参而言矣。 故医者必先辨六经之症,切其脉理,察其病情,究其病之所在,而后能治。

 医者杨吉老诊之,言气血为热铄,此去三年,当以疽死。五六日前,只宜参麦清补汤调治,至七八日如脓浆不行,急宜攻浆,以参归鹿茸汤内调鸡冠血酒治之。

大抵天地之脂,每六十年一泄,山脂即钟乳之类,钟乳乃石之汗液,脂其髓也。以药点两眼角,顷则鼻中出蛆无数,乃取以捣汁,入药少许,令服,曰∶此脑髓所化,非此不能补耳。

 若痰壅,则宜兼温疏;若寒束,更重用温散矣。若手足厥冷,自汗亡阳者,又宜温之。

Leave a Reply